Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

lifereclaimposter

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Διεθνές Συνέδριο Εξόρυξης Αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015. Το Συνέδριο στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας αλλά και την ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και του κοινού για την εναλλακτική πρόταση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας από χώρους διάθεσης αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και της κατάλληλης επεξεργασίας τους.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του διήμερου Συνεδρίου, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τη μέθοδο της εξόρυξης αποβλήτων, την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων και την ανάκτηση των φυσικών πόρων, καθώς και τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Το συνέδριο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ Reclaim της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2016, με βασικό αντικείμενο την κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής σε παραγωγική κλίμακα, για την εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα κύτταρα του ΧΥΤΑ Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Στόχος της μεθόδου εξόρυξης απορριμμάτων είναι ο διαχωρισμός των χρήσιμων υλικών και η παραγωγή των κατάλληλων προϊόντων μετάλλων, τα οποία μπορούν μετέπειτα να τροφοδοτήσουν μια μεταλλουργική μονάδα. Το Έργο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση του κοινού και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του, μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου είναι πολύ χρήσιμα και ενθαρρυντικά.
Το έργο LIFE+ Reclaim, με κωδικό LIFE12 ENV/GR/000427, έχει συνολικό προϋπολογισμό €1.377.004,00 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50%. Συντονιστής Δικαιούχος του Έργου είναι η εταιρεία ENVECO A.E. ενώ οι συμπράττοντες είναι η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο Δήμος Πολυγύρου και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ.
Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Εξόρυξης Αποβλήτων θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αθήνα, στο Divani Palace Acropolis Hotel, από τις 9.30 πμ. έως τις 5.00 μμ. Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν. Συστήνεται η έγκαιρη εγγραφή λόγω περιορισμένων θέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.