Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Μια σειρά νέων έργων δημοπρατούνται άμεσα από τον Δήμο Πολυγύρου σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Πολυγύρου, Αστέριου Ζωγράφου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Πρόκειται για τα παρακάτω έργα:

• Στις 6 Ιουλίου 2020 το έργο «Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου» στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ και ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ συνολικού προϋπολογισμού Τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (458.000).
• Στις 10 Ιουλίου 2020 τέσσερα αντιπλημμυρικά έργα για τις περιοχές ΤΑΞΙΑΡΧΗ, ΚΕΛΙΟΥ και ΟΡΜΥΛΙΑΣ , όπως επίσης και ασφαλτοστρώσεις για τις περιοχές ΒΑΤΟΠΕΔΙ προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ συνολικού προϋπολογισμού Ενός Εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000).
• Στις 13 Ιουλίου 2020 ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ συνολικού προϋπολογισμού Ενός Εκατομμυρίου μηδέν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.045.000).
• Στις 20 Ιουλίου 2020 το έργο Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού Τριών Εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000).
• Τέλος στις 24 Ιουλίου 2020 τα αποχετευτικά δίκτυα ΟΛΥΝΘΟΥ συνολικού προϋπολογισμού Δύο Εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.445.000).

«Όλα τα παραπάνω έργα θα εκτελεσθούν, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και τα συνοδεύουν οι ευχές μας να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα. Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητος ζωής των πολιτών μας» τόνισε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος.