Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

efet-semi

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΦΕΤ

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής διοργανώνει σεμινάρια ΕΦΕΤ για «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 80,00€).
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τόσο στον Πολύγυρο στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Επιμελητηρίου, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων (20 άτομα ανά τμήμα).
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα σεμινάρια οι επιχειρήσεις να είναι ταμειακά ενήμερα μέλη στο μητρώο του Επιμελητηρίου για το τρέχον έτος (2018).
Μαζί με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής για τα σεμινάρια προς το Επιμελητήριο, θα πρέπει να σταλούν απαραιτήτως και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος ή Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ (για επιβεβαίωση ΑΦΜ)
3. Απόδειξη κατάθεσης κόστους σεμιναρίου 80€ ανά εκπαιδευόμενο
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν παραπάνω από ένα (1) άτομα θα πρέπει να συμπληρώσουν την συγκεντρωτική κατάσταση ΕΦΕΤ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.
Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν προς το Επιμελητήριο
α) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πολυτεχνείου 58, 63100 Πολύγυρος
β) με fax στο 2371021355
γ) ηλεκτρονικά στο e-mail info@epichal.gr
Το ανωτέρω ποσό (80,00€) για το κόστος του σεμιναρίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής:
Αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ
Τράπεζα Πειραιώς 5276 034 671 536
IBAN GR 11 0172 2760 0052 7603 4671 536
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.