Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

epal2016

ΔΩΡΙΣΤΕ ΠΑΛΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Εικονική Επιχείρηση Πληροφορικής του Ε.Κ. – ΕΠΑ. Λ. Πολυγύρου για μια ακόμη χρονιά συλλέγει, επισκευάζει, αξιοποιεί και ανακυκλώνει παλιό / απαξιωμένο εξοπλισμό πληροφορικής.
Μετά την παραλαβή και καταγραφή του εξοπλισμού (καθημερινά 10:00 – 13:00 στο ισόγειο του ΕΚ-ΕΠΑΛ Πολυγύρου) θα ελέγχεται και αν είναι δυνατόν να λειτουργήσει θα ανακατασκευάζεται (αναβάθμιση και εγκατάσταση ενός ΕΛ/ΛΑΚ λειτουργικού συστήματος) καθιστώντας τον επαναχρησιμοποίησιμο. Αν δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσε,ι θα αποσυναρμολογείται, θα κρατώνται τα χρήσιμα κομμάτια του για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση και θα τα υπόλοιπα θα καταλήγουν για ανακύκλωση στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου.
Ένα μέρος του αξιοποιήσιμου εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΚ-ΕΠΑΛ Πολυγύρου ενώ το υπόλοιπο θα διατίθεται προς πώληση (σε συμβολικές τιμές) από την “Εικονική Επιχείριση”. Τα έσοδα της επιχείρησης θα διατεθούν για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του σχολείου.
Όλη η διαδικασία θα καταγράφεται αναλυτικά σε κάθε στάδιο της οπότε θα έχει κανείς τη δυνατότητα να παρακολουθεί από το blog του σχολείου (http://greenpcepalpolyg.blogspot.com) την τύχη του εξοπλισμού που δωρίσε.

Τι είναι η “Εικονική Επιχείριση”;
Ο θεσμός των “Εικονικών Επιχειρήσεων” είναι ουσιαστικά ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με τη χρήση του οποίου οι μαθητές παίζοντας ρόλους στελεχών/εργαζομένων μια εικονικής επιχείρησης μαθαίνουν “στην πράξη”.
Πρόκειται με άλλα λόγια για ένα παιχνίδι βιωματικής μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιπλέον στην περίπτωση του ΕΚ ΕΠΑΛ Πολυγύρου, λόγω του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο ΕΚ-ΕΠΑΛ Πολυγύρου με τη συνεργασία του “Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων”.
Για το σχολικό έτος 2015-16 οι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής με τους καθηγητές τους και με τη βοήθεια ενός συμβούλου επιχειρήσεων του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων δημιούργησαν μια (εικονική) επιχείρηση που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαξιωμένου εξοπλισμού πληροφορικής και τη λειτουργούν για μία σχολική χρονιά, παίζοντας τους ρόλους των εργαζομένων της.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-16, στα πλαίσια λειτουργίας της εικονικής επιχείρησης οι μαθητές
•θα εκπόνησαν επιχειρηματικό σχέδιο
•θα συμμετάσχουν στην εμπορική έκθεση των Εικονικών Μαθητικών Επιχειρήσεων της βορείου Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον ερχόμενο Απρίλιο
•θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το πιστοποιητικό Εntrepreneurial Skills Pass (περισσότερα εδώ)
•θα πραγματοποιήσουν διδακτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής, σε τμήματα Πληροφορικής φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε επαγγελματικά επιμελητήρια, επιχειρηματικά πάρκα, θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, κλπ