Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

lifereclaim

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας εξόρυξης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου.

Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου Life+ reclaim της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής σε παραγωγική κλίμακα, προκειμένου να γίνει εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα κύτταρα ενός ΧΥΤΑ στη Β. Ελλάδα (ΧΥΤΑ Πολυγύρου), να διαχωριστούν τα χρήσιμα υλικά και να παραχθούν τα κατάλληλα προϊόντα μετάλλων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετισμοί
Παρουσίαση “Τι είναι η εξόρυξη αποβλήτων”
Παρουσίαση του Έργου Life+ reclaim: τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, στόχοι αποτελέσματα, επόμενα βήματα
Επίσκεψη στην Πιλοτική Μονάδα (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

Το Έργο LIFE 12 ENV/GR/000427 reclaim υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 50%, συντονίζεται από την εταιρεία ENVECO A.E. ενώ οι συμπράττοντες είναι η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο Δήμος Πολυγύρου και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ.