Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Εκδήλωση γνωριμίας Ομάδας Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προχωρά στη σύσταση “Ομάδας Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας” με στόχο τη στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών της Π.Ε. Χαλκιδικής, την διερεύνηση ευκαιριών και την παροχή εργαλείων για ανάπτυξη και επίλυση προβλημάτων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει μια πρώτη εκδήλωση γνωριμίας και προσκαλεί όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες της Χαλκιδικής, εταίρους ή μέλη σε επιχειρήσεις, συλλόγους, κλπ., που επιθυμούν να συμμετέχουν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00, στην αίθουσα  Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χαλκιδκής.