Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

3dbook

ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ι. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ «ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»

Oι Δήμοι Πολυγύρου Μακεδονίας και Φαιστού Κρήτης ανέλαβαν από κοινού την έκδοση του βιβλίου του Γ. Ζωγραφάκη «Το Κρητικό και το Μακεδονικό Ζήτημα». Το βιβλίο, εκτυπωμένο ήδη, θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου την Κυριακή 7 Απριλίου, και στο Πολύκεντρο Δήμου Φαιστού, στις Μοίρες, την Κυριακή 21 Απριλίου.
Το βιβλίο παραθέτει και αναδεικνύει τα κύρια ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, τόσο στην Κρήτη όσο και στη Μακεδονία, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης ελληνικής ιστορίας, από το 1821 ως το 1940 και εστιάζει στις περιπτώσεις όπου τα γεγονότα που διαδραματίζονταν στις δύο αυτές περιοχές αλληλοεπηρεάζονταν, θετικά η αρνητικά, ανάλογα με τις εκάστοτε θέσεις και ισορροπίες των λεγόμενων Μεγάλων Δυνάμεων και τις εξελίξεις του Ανατολικού Ζητήματος. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε ιστορικά γεγονότα στα οποία Κρήτες και Μακεδόνες συνεργάζονται, όπως στην περίπτωση του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων, του Α’ Παγκ. Πολέμου κλπ.
Το βιβλίο, πέραν από τη συμβολή του στη γνώση της ιστορίας των σημαντικών
για την πατρίδα μας περιοχών της Μακεδονίας και της Κρήτης, δημιουργεί και Θετικές προϋποθέσεις πολιτιστικής συνεργασίας των δύο Δήμων, Πολυγύρου και Φαιστού.
Το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν κατά τις εκδηλώσεις για την παρουσίασή του.