Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στις 11:00, στο Δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών:
Α) του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,
Β) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Γ) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου