Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

leader2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» για δράσεις δημοσίου χαρακτήρα η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στις 12:00 το μεσημέρι. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.