Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ERASMUS +

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + ως εταίρος, στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships) συμμετέχει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.
Τίτλος του έργου είναι… “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα φορείς από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία_5 φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).
Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και ειδικότερα στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας” (work based learning – WBL). Απευθύνεται (α) σε εργοδότες και εταιρίες , (β) σε μαθητές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας στις χώρες των εταίρων του προγράμματος, (γ) σε διδακτικό και παιδαγωγικό προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Μια από τις δράσεις που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+, είναι και η διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από Δευτέρα 11 έως και Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, στο χώρο του Επιμελητηρίου με τη συμμετοχή όλων των φορέων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά την εξοικείωση των εκπροσώπων των φορέων – εταίρων του προγράμματος, με την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του προγράμματος μέσω της οποίας θα γίνεται η σύνδεση/ ταίριασμα (matching) των εργαζομένων και των εργοδοτών. Στη συνέχεια οι εκπαιδευθέντες θα αναλάβουν να μετ-εκπαιδεύσουν όσους εκπροσώπους ΙΕΚ, ΚΕΚ/ΤΕΛ/ΤΕΣ σε τοπικό επίπεδο επιθυμούν να συμμετέχουν στο δίκτυο που θα δημιουργηθεί, προκειμένου να στείλουν σπουδαστές στους για μαθητεία στο εξωτερικό, καθώς και να βοηθήσουν τοπικές επιχειρήσεις να υποδεχτούν σπουδαστές από το εξωτερικό για πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις τους.
Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση των εταίρων του προγράμματος στην Χαλκιδική.
Μέχρι τώρα για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων. Η πρώτη στην Ρώμη της Ιταλίας στις 8-9 Οκτωβρίου 2015, η δεύτερη στις 12 – 13 Ιουνίου 2016 στο Oviedo της Asturias της Ισπανίας, η τρίτη στις 07 – 09 Φεβρουαρίου 2017 στη Stuttgart της Γερμανίας . Η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται στις 19 – 20 Οκτωβρίου 2017 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.
Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες (από 01/09/2015 έως 31/08/2018).