Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Νέα διάσταση δίνουν στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας του Νομού Χαλκιδικής τα αποτελέσματα της έρευνας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σχετικά με την επίδραση των επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19 στις επιχειρήσεις του νομού.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία INTERVIEW για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου κατά το μήνα Αύγουστο και αποτελεί την πρώτη έρευνα σε επιχειρηματίες σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα.
Η έρευνα αφορούσε:
α) την καταγραφή των μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων της Κυβέρνησης που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις του Νομού εν μέσω της πανδημίας covid-19
β) την καταγραφή του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων του Νομού εν μέσω πανδημίας covid-19
γ) την καταγραφή της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων του Νομού και κυρίως αυτών του τουριστικού κλάδου
δ) την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εν μέσω της πανδημίας covid-19
ε) την καταγραφή προτάσεων στήριξης των επιχειρηματιών του Νομού για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών
ζ) την καταγραφή προτάσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Επιπλέον η έρευνα ασχολήθηκε και με την απήχηση των δράσεων του Επιμελητηρίου στα μέλη του.
Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η μείωση του τζίρου στις επιχειρήσεις του Νομού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έφτασε στο 60%.
Μέσος όρος μείωσης τζίρου ανά κατηγορία επιχείρησης :
Μεταποίηση : 58%
Εμπόριο : 54%
Υπηρεσιών : 57%
Τουρισμός : 72%
Μέσος όρος μείωσης τζίρου ανά περιοχή δραστηριότητας
Βόρεια Χαλκιδική (Δήμος Αριστοτέλη & Πολυγύρου : 57%)
Νότια Χαλκιδική (Δήμος Ν. Προποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας : 61%)
Το 13% των επιχειρήσεων πραγματοποίησαν απολύσεις λόγω της πανδημίας.
Το 77% των επιχειρήσεων έκαναν χρήση των μέτρων ενίσχυσης που νομοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση, ενώ το 23% δεν έλαβε κάποια ενίσχυση.
Μόνο το 27% των επιχειρήσεων θεωρεί ικανοποιητικά τα συγκεκριμένα μέτρα, ενώ το 73% δήλωσε ότι θα μπορούσε η Κυβέρνηση να ενισχύσει κι άλλο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στην ερώτηση «Σε ποιο από τα παρακάτω προβλήματα θα θέλατε η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες;» οι επιχειρήσεις απάντησαν:
Στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων 13,0%
Στις τράπεζες για ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 32,0%
Στη προστασία των δανειοληπτών που έχουν δάνεια με υποθήκες 8,0%
Στην αναβολή όλων των κατασχέσεων έως ότου η αγορά επανέλθει πλήρως 15,0%
Σε πάγωμα των δόσεων και των προσαυξήσεων στα επιχειρηματικά δάνεια έως ότου η αγορά επανέλθει πλήρως 25,0%
Άλλο 7,0%
Στην ερώτηση «Τι πρέπει να κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας;» οι επιχειρήσεις απάντησαν:
Να μειώσει τον ΦΠΑ 28,0%
Να μειώσει τους συντελεστές στον φόρο εισοδήματος 18,0%
Να μειώσει ή να καταργήσει την προκαταβολή φόρου 19,0%
Να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές 15,0%
Να διατηρήσει την μείωση των ενοικίων του 40% για όσο διάστημα κρατάει η κρίση 5,0%
Να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον για το 2019 και το 2020 13,0%
Άλλο 2,0%
Στην ερώτηση «Πόσο αισιόδοξος είστε για το μέλλος της επιχείρησής σας;» οι επιχειρήσεις απάντησαν:
Πολύ/Αρκετά 53%
Λίγο/Καθόλου 47%
Σχετικά με τον τουρισμό στη Χαλκιδική, το 26% πιστεύει ότι θα ανακάμψει το 2021, το 45% το 2022, ενώ το 29% μετά το 2023.
Για το πότε θα επανέλθει η ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, το 6% δήλωσε το 2021, το 16% το 2022, το 23% το 2023, ενώ με μεγάλη διαφορά, το 55% δήλωσε αργότερα από το 2023.
Αναφορικά με τις δράσεις του Επιμελητηρίου, στην ερώτηση «Ποιες από τις δράσεις του Επιμελητηρίου γνωρίζετε, (μέχρι δυο επιλογές) οι επιχειρήσεις απάντησαν:
Ημερίδες 23,0%
Επιχειρηματικές αποστολές 8,0%
Εκθέσεις 17,0%
Σεμινάρια 24,0%
Δεν γνωρίζω τις δράσεις 28,0%
Για την λήψη των ενημερώσεων για τις δράσεις του Επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις απάντησαν:
Από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 33,0%
Από απ’ ευθείας επικοινωνία με το Επιμελητήριο 42,0%
Από κάποιον σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου 5,0%
Από τις δημόσιες εμφανίσεις του Προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου 4,0%
Από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 11,0%
Από αλλού 5,0%
Σχετικά με το πόσο ευχαριστημένοι είναι από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου τα τελευταία δύο χρόνια, το 27% δήλωσε ότι δεν τις έχει παρακολουθήσει ή δεν είναι σε θέση να τις αξιολογήσει, το 15% λίγο ή καθόλου, ενώ το 58% δήλωσε πολύ ή αρκετά ευχαριστημένοι
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Κουφίδης Ιωάννης, δήλωσε ότι η παρούσα έρευνα ανέδειξε τη σοβαρότητα του προβλήματος του οικονομικού και επιχειρηματικού πλήγματος που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις του Νομού. Σε συνεργασία με τους Συλλόγους και τα Σωματεία του Νομού, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας, θα καταλήξουμε και θα συντάξουμε προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να διατηρηθούν εν μέσω της πανδημίας του covid-19, καθώς και για την μετά covid εποχή. Οι προτάσεις αυτές θα σταλούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, με επικεντρωμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων –μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.