Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

geniko nosokomeio

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Την άμεση επιχορήγηση για την εξόφληση των δεδουλευμένων πρόσθετων εφημεριών των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, ώστε να μη βρεθούν οι κλινικές μπροστά στο ενδεχόμενο να μένουν ακάλυπτες από εφημερεύοντες ιατρούς ζητούν από το Υπουργείο Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος και η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας του νομού. Την κατάσταση που επικρατεί περιγράφουν στο παρακάτω δελτίο τύπου:
«Η εφημερία αποτελεί υποχρεωτική και τακτικώς παρεχόμενη ανά μήνα υπερωριακή εργασία για όλες τις ειδικότητες και όλες τις βαθμίδες ιατρών ΕΣΥ και αμείβεται ως υπερωριακή εργασία.
Την τελευταία πενταετία λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού προκειμένου το Νοσοκομείου Πολυγύρου να λειτουργεί σε καθημερινή εικοσιτετράωρη βάση, οι ιατροί πραγματοποιούν, με υπευθυνότητα, κάθε μήνα πρόσθετες εφημερίες, μετά από σχετικές αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου, ΔΣ του ΓΝΧ και της Διοίκησης της 4ης ΥΠΕ. Οι επιπρόσθετες αυτές εφημερίες αποζημιώνονται μερικώς από ίδια έσοδα του Νοσοκομείου, που οφείλει ήδη στους ιατρούς από τον Αύγουστο 2014 έως και το Φεβρουάριο 2016, 227.850 ευρώ. Το συνολικό οφειλόμενο ποσό από το 2011 έως σήμερα είναι 798.000 ευρώ.

Σε ορισμένες κλινικές την Παθολογική, την Παιδιατρική και το Μικροβιολογικό εργαστήριο η λειτουργία δεν καλύπτεται μόνο με τις πρόσθετες εφημερίες. Για τον λόγο αυτό μετακινούνται ειδικοί ιατροί από τα Κέντρα Υγείας για να εφημερεύσουν,αφήνοντας κενά και αποδυναμώνοντας τις μονάδες ΠΦΥ. Την αποζημίωση των εφημεριών αυτών αναλάμβανε ως το Μάιο του 2016 η 4η Υγειονομική Περιφέρεια . Μετά από απόφαση της Διοίκησης της ΥΠΕ η αποπληρωμή των εφημεριών των μετακινούμενων ιατρών πρέπει να επιβαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, το οποίο με τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα αδυνατεί να αναλάβει την υποχρέωση αυτή.
Επισημαίνουμε ότι δεν θα δεχτούμε την εύκολη λύση της οριζόντιας περικοπής των δεδουλευμένων.
Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας :
1) Την εξασφάλιση της αποπληρωμής των εφημεριών των μετακινούμενων ιατρών από τα ΚΥ-ΠΕΔΥ
2) Την άμεση επιχορήγηση για την εξόφληση των δεδουλευμένων πρόσθετων εφημεριών , όπως κάνει και με τα νοσοκομεία της υπόλοιπης χώρας, ώστε να μη βρεθούν οι κλινικές του Νοσοκομείου μπροστά στο ενδεχόμενο να μένουν ακάλυπτες από εφημερεύοντες ιατρούς».