Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με αίσθημα ευθύνης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την ασφάλεια των μελών αλλά και του προσωπικού της υπηρεσίας, σας ενημερώνει ότι, από σήμερα 12/03/2020, οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ-με e-mail, Fax κτλ.), χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των μελών μας.
Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας E-mail στις παρακάτω διευθύνσεις, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση .
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
e – mail : gemi@epichal.gr , συναλλαγή για ΑΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ – ΥΜΣ .
e – mail : mitroo@epichal.gr, συναλλαγή για Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, Συνδρομές.
e – mail: info@epichal.gr , για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση & συναλλαγή
Τηλ. :23710 24200, 24300
Fax: 23710 21355
*Η απόφαση ισχύει για 15 ημέρες (έως και 27/03/2020)