Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

mouseio

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους σας οργανώνει ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, ώρα 18.00.
Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
Η ολοκλήρωση του παραπάνω έργου αποτελεί σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών ψηφιακής πρόσβασης, ανάδειξης, προβολής και διαχείρισης του πλούσιου υλικού πολιτιστικού αποθέματος της Π.Ε. Χαλκιδικής προσδίδοντας σε αυτό προστιθέμενη αξία μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, έτοιμων για χρήση από το κοινό.