Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

anaplasi

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ

Ο Δήμος Πολυγύρου προχωρά στη δημοπράτηση της ανάπλασης της οδού 22ας Απριλίου 1854 με την συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου από το πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020»(Α.Π.1) καθώς και με δικούς του πόρους.
Το εν λόγω, έργο συνολικού προϋπολογισμού 813.000,00€, περιλαμβάνει εκτός από την ανακατασκευή της 22ας Απριλίου, και την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων πέριξ της Ιεράς Μητρόπολης Πολυγύρου, καθώς και τμημάτων των οδών Παπαναστασίου και Περικλεούς.
Στόχος της ανάπλασης είναι:
• η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της περιοχής,
• η ΒΕΛΤΙΩΣΗ της ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και της ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
• η ΒΕΛΤΙΩΣΗ του ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Η Ανάπλαση περιλαμβάνει
• νέα κράσπεδα και πλάκες από φυσικά υλικά,
• εσοχές στάθμευσης και κάδων απορριμμάτων,
• νέα σύγχρονα και με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα φωτιστικά και γενικά στοιχεία αστικού εξοπλισμού.
Στο έργο γίνεται ειδική μέριμνα για την ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ από άτομα με μειωμένη κινητικότητα, αφού στόχος του προγράμματος είναι πέραν της ποιοτικής και αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής, η βελτίωση της μετακίνησης των πεζών.