Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

leader2

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ LEADER ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ενημερωτική ημερίδα όπου θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 το τοπικό πρόγραμμα: «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT / LEADER» οργανώνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ ΑΕ) την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, στις 19:30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.
Στην ημερίδα θα αναλυθούν από στελέχη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ., οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις των επιχειρήσεων να ενταχθούν και να επιδοτηθούν από τo πρόγραμμα.