Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kopi xorta

ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνονται τα ακόλουθα: “Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ τ.Β΄ Αρ. Φ. 1301/18-3-2022) οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός οικισμών υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος υποχρεούται να αποστείλλει σχετική πρόσκληση όπως προβούν εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στις εργασίες καθαρισμού των παραπάνω χώρων, διαφορετικά επιβάλλεται στους υπόχρεους το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Σύμφωνα εξάλλου με την υπ’ αρ. 19/2020 ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη Παράρτημα Β (ΦΕΚ τ.Β΄ Αρ. Φύλλου 2233/11-6-2020), ανάλογα πρόστιμα επιβάλλονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για παραβάσεις που αφορούν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε ακάλυπτους χώρους και δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Παρακαλούμε θερμά τους ιδιοκτήτες τόσο των οικοπέδων εντός των οικισμών του Δήμου, όσο και των αγροτικών εκτάσεων εκτός οικισμών να προβούν το συντομότερο δυνατό στον καθαρισμό και απομάκρυνση της βλάστησης καθώς και στο κλάδεμα των δέντρων τα κλαδιά των οποίων βρίσκονται σε απόσταση έως 3μ. από γειτονικά κτίσματα και των κλαδιών από το έδαφος έως και το ύψος 1,5 -2μ. απ΄αυτό.

Σε αντίθετη περίπτωση μετά και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1/5/2022 έως 31/10/2022) ο Δήμος θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση της επιβολής των ανάλογων κυρώσεων ακόμη και στην περίπτωση που δεν προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακαθάριστου οικοπέδου”.