Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

skaki2016

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

Tο «14ο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού Χαλκιδικής» οργανώνει ο Αθλητικός Σκακιστικός Όμιλος Πολυγύρου σε συνεργασία με την «Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής». Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου, το Σάββατο, 27 Φεβρουάριου 2016, από τις 10:00 έως τις 15:00.
Στα πρωταθλήματα μπορούν να αγωνισθούν όλοι οι μαθητές – τριες (νήπια, Α΄βαθμια και Β΄βαθμια εκπαίδευση) όλων των σχολείων της Χαλκιδικής, ανεξαρτήτου δυναμικότητας, χωρίς αθλητικό δελτίο).
Η Προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.skakipoligiros.blogspot.gr