Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3-4-2020 τεύχος Α’) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (ένταξη πράξης του Δήμου Πολυγύρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», 1η τροποποίηση της με αριθ. 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κ.λ.π.)(Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)-
2. Αίτημα Αντιπολίτευσης για οικονομικό έλεγχο κατασκηνώσεων (διαχειριστικά) – (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
3. Δημοτικά τέλη για το 2021 – Λήψη απόφασης για το τέλος δημοτικής οδοποιίας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
4. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδός Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)», αριθ. μελ. 77/2011
5. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη», αριθ. μελ. 78/2011(Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης θεμελίωσης και παρεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας του Νηπιαγωγείου Παλαιόχωρας», αριθ. μελ. 30/2017
7. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν οικίας στον οικισμό Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
8. Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
9. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Εισηγ. ΜΑΤΕΑΣ)
10. Ανταλλαγή εκτάσεων στη Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
11. Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της οργανωμένης παιδικής κατασκήνωσης (παιδική εξοχή), δυναμικότητας 1200 ατόμων, με την επωνυμία «Παιδικές κατασκηνώσεις Γ.Α. ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ροδιά» Δ.Δ. Μεταμόρφωσης, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής, Π.Κ.Μ. που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2002254510 (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
12. Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναδιατάξεις των Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ – Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ & Σ.Ζ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ, Π.Ε. Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ)
13. Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κοινότητα Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
14. Χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
15. Απευθείας ανάθεση διενέργειας οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς – λογιστές – ελεγκτές καταστάσεων χρήσης έτους 2018 (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
16. Μεταβίβαση μηχανημάτων Έργων στο Δήμο Πολυγύρου από τους προηγούμενους Δήμους και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή στις Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ως παλιός Κάτοχος (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
17. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητα Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
18. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητα Ορμύλιας (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
19. Εξέταση αίτησης Βοουρβουτσιώτη Αθανάσιου για έγκριση χορήγησης άδειας πάρκινγκ (πινακίδα) έμπροσθεν της οικίας του στην Ορμύλια