Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ

Ο Δήμος Πολυγύρου, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τέλεσε χθες, Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως Γεωργίας Συργιάννη, η οποία απεβίωσε το 2015, αφήνοντας την περιουσία της στον Δήμο Πολυγύρου και την Εκκλησία. Με παλαιότερη δε απόφασή του το Δ.Σ. Δήμου Πολυγύρου ονόμασε την πλατεία της νέας παιδικής χαράς Πολυγύρου σε πλατεία Νικολάου και Γεωργίας Συργιάννη σε εκτέλεση σχετικού όρου της διαθήκης και απόδοσης τιμών στους δωρητές. Η στολή μετά παρασήμων του Νικολάου Συργιάννη, αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού, εκτίθεται στο Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου