Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

asterios zografos

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Εγκρίθηκε η κατασκευή και ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με το ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.500.000). ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος, τονίζει στη σελίδα του στο Facebook: «Θεωρούμε ότι το εν λόγω έργο θα βοηθήσει τα μέγιστα τόσο στην αθλητική παιδεία των νέων όσο και στην ανάπτυξη του αθλητισμού στον τόπο μας. Κύριο μέλημά μας είναι να ωθήσουμε όλο κ περισσότερους νέους προς τον αθλητισμό, απομακρύνοντάς τους από νόθες ψυχαγωγίες» και συνεχίζει: «… καταφέραμε, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα, την ένταξη του έργου ¨Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά¨ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού προϋπολογισμού ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (868,000). Προσπαθούμε να στηρίξουμε τους αγρότες με κάθε είδους παρεμβάσεις , που κυρίως έχουν ως στόχο την ευκολότερη μετακίνηση κι εξυπηρέτησής τους».