Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

oneirata

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

Σαράντα επτά (47) άτομα θα προσληφθούν για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

Κατεβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση

 

Αναφορικά με τον προγραμματισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης κατά το 2018 ανακοινώνεται ότι θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες επτά (7) κατασκηνωτικές περίοδοι:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

02-07-2018 έως 11-07-2018

ΑΜΕΑ

150

11-07-2018 έως 20-07-2018

ΑΜΕΑ

150

21-07-2018 έως 30-07-2018

ΑΜΕΑ

150

01-08-2018 έως 10-08-2018

Παιδιά 6 -16 ετών

200

11-08-2018 έως 20-08-2018

Παιδιά 6 -16 ετών

200

22-08-2018 έως 31-08-2018

καρκινοπαθείς

200

01-09-2018 έως 10-09-2018

ΚΑΠΗ

200

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2018 και την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθούν από τον γονέα/κηδεμόνα.