Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kdvm

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΔΒΜ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πολυγύρου ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν τμήματα κατά το έτος 2013, ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παρακολούθησης κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09.00-13.00 από το ισόγειο του Δημαρχείου, κα. Φωτεινή Σαμαρά, τηλ. 2371021420 κιν. 6942812813.
Για τα τμήματα του 2014 θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.