Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

κτίριο ΠΕΧ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι βάσει του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017), η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών ορίζεται στις 31-12-2018.
ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
(ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΥΔΡ/ΚΩΝ, ΗΛ/ΓΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) τα δικαιολογητικά είναι :
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
• ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ)
• ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 € ) ΣΕ ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
6233030020746

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βασική προϋπόθεση για όλες τις επαγγελματικές άδειες εκτός των Χειριστών, είναι οι άδειες τους να είναι σε ισχύ (δηλ. θεωρημένες) διαφορετικά αναλόγως με την ημερομηνία λήξης αλλάζει και το ποσό του παραβόλου.

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ : ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23713.51400 , 1ος όροφος Γραφείο 49