Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dasikes 2015 1 low

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τις δασικές πυρκαγιές έχει ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), προκειμένου να είναι ενημερωμένος όλος ο κόσμος για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση κινδύνου, ώστε να προλάβουμε μία νέα τραγωδία σαν αυτή που συντελέστηκε στο Μάτι Αττικής, αλλά και για να εμπεδώσει η κοινωνία την κουλτούρα της πρόληψης των πυρκαγιών.