Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

igglezi

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΗ

Η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγγλέζη, εκλέχθηκε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των συνεπειών των διαφόρων δράσεων. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος.