Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

episitistiki

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με επικεφαλής εταίρο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, μετά την παράταση που δόθηκε, είναι η 26η Αυγούστου 2015.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΗΔΙΚΑ (www.idika.org.gr/teba/). Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ίδιοι με χρήση των κωδικών Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS). Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αστυνομική Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014), κωδικό TAXIS.

H αίτηση θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται και να φυλάσσεται και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986.
Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος – διασταύρωση, έγκριση).

Στους ωφελούμενους θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών. Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής θα παρέχονται στους ωφελούμενους και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,

Για την ένταξη στο πρόγραμμα το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:

3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Σε μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Κατεβάστε την ανοιχτή πρόσκληση εδώ.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρμόδιος: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημέρες: ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ώρες: 09.00 – 13:00

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Αρμόδιος ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΗΛ. 2371031155
Ημέρες: ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ώρες: 09.00 – 13:00
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
Αρμόδιος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ.2371350900 & 2371061750
Ημέρες: ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ώρες: 09.00 – 13:00

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αρμόδιος ΠΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
2371021697, 2371021693
Ημέρες: ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ώρες: 09.00 – 13:00

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Αρμόδιος ΠΕΙΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ.2371042004
Ημέρες: ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ώρες: 09.00 – 13:00