Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

gkise

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Από το Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι αρχίζει άμεσα η εφαρμογή του Ν. 4321/2015 (Φ.Ε.Κ. 32/ τεύχος Α΄ /21-3-2015), που προβλέπει ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου από Δευτέρα 30-3-2015, για να τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές τους.
Οι οφειλές μπορούν με βάση τον παραπάνω νόμο να εξοφληθούν:
α.εφάπαξ, με 100% απαλλαγή από προσαυξήσεις
β.με δόσεις, από 2 μέχρι 100 και υπάρχει ανάλογα έκπτωση στις προσαυξήσεις. Σημειώνουμε ότι όσο λιγότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκπτωση στις προσαυξήσεις.