Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

rythmisi

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Από το Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν. 4321/2015 (Φ.Ε.Κ. 32/ τεύχος Α΄ /21-3-2015), που προβλέπει ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου έως τις 26 Μαΐου 2015, για να τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές τους.
Οι οφειλές μπορούν με βάση τον παραπάνω νόμο να εξοφληθούν:

α. εφάπαξ, με 100% απαλλαγή από προσαυξήσεις

β. με δόσεις, από 2 μέχρι 100, και υπάρχει ανάλογα έκπτωση στις προσαυξήσεις. Σημειώνεται ότι όσο λιγότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκπτωση στις προσαυξήσεις.