Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Στο Δίκτυο Καινοτομίας της Ε.Ε ο Δήμος Πολυγύρου, μαζί με άλλους τέσσερις ευρωπαϊκούς Δήμους!

Άλλο ένα βήμα προς την ανάπτυξη κάνει ο Δήμος Πολυγύρου, εκμεταλλευόμενος τα εργαλεία, που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από πρόταση που κατέθεσε στην Ε.Ε, για την ένταξή του στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT IV, για την ίδρυση Δικτύου Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs), επελέγη ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών δήμων. Έτσι θα συμμετέχει στον σχηματισμό, που οργάνωσε ο Δήμος της Cuenca της Ισπανίας, μαζί με τους δήμους KOČEVJE της Σλοβενίας, Jonadi της Ιταλίας και Albergaríaa- Velha της Πορτογαλίας.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει χρηματοδότηση στους Δήμους που θα εγκριθούν, για τη μεταφορά μίας καλής πρακτικής, από πόλεις που έχουν λάβει με επιτυχία μέρος στο παρελθόν, στις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA), όπως η Cuenca, και θα ηγηθούν των νέων δικτύων. Ο Δήμος μας καλείται να δημιουργήσει το δικό του επενδυτικό πλάνο, βασισμένο στο βραβευμένο μοντέλο της Cuenca, προσαρμοσμένο ωστόσο στις δικές του ανάγκες. Επομένως έχει τη δυνατότητα να

αναπτύξει τις δικές του δασικές περιοχές προς όφελος των πολιτών, που ζουν μέσα και γύρω από αυτές, αλλά με γνώμονα πάντα την προστασία και την αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Η Cuenca, της οποίας το μοντέλο ανάπτυξης έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχει ανακηρύξει ως παράδειγμα καλής πρακτικής για άλλους Ευρωπαϊκούς Δήμους, χρησιμοποιεί τη θέση της μέσα σε μία δασική περιοχή, για να φτιάξει έναν καινοτόμο τομέα βιο-οικονομίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση, την έρευνα, και την επώαση των δασικών επιχειρήσεων. Αυτό το καλό παράδειγμα ανάπτυξης θα μεταφερθεί και στον Δήμο Πολυγύρου, για την ανάπτυξη όλων των δασικών μας περιοχών, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και πρακτικών που θα «ξεκλειδώσουν» με την έγκριση ίδρυσης του συγκεκριμένου Δικτύου.

Την ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT IV, παρουσίασε ο κ. Εμμανουήλ στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την ικανοποίησή του για τον δρόμο της εξωστρέφειας που έχει επιλέξει η Διοίκηση και για τα οφέλη που αυτή η τακτική θα αποφέρει στον Δήμο Πολυγύρου.