Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

geotr-1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ

Aπό την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται πως το πρόβλημα υδροδότησης σε τμήμα του Πολυγύρου έχει αποκατασταθεί.

Τα συνεργεία του Δήμου έχουν προχωρήσει στο άδειασμα της δεξαμενής στην περιοχή Βατόνια, τον καθαρισμό της και την επανατροφοδότησή της με καθαρό νερό από χθες το βράδυ.
Πριν από λίγο ελήφθησαν τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας του νερού, που διενήργησε το ΚΕΠΑΜΑΧ, τα οποία επισυνάπτονται και αναφέρουν πως το νερό είναι κατάλληλο προς πόση.
Το πρόβλημα που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα οφείλεται σε υπερχείλιση του ποταμού, που διέρχεται κοντά στη συγκεκριμένη γεώτρηση και σε μικρο-κατολισθήσεις που παρατηρούνται από την όμορη πλαγιά με συνέπεια να αλλάζει η ροή υπογείως και το νερό του να εισχωρεί στη γεώτρηση, που υδροδοτεί το νέο δίκτυο του Πολυγύρου.
Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του προβλήματος, όταν αυτό δημιουργείται, οφείλονται στους αντίστοιχα μεγάλους χρόνους, που απαιτούνται για να αδειάσει η δεξαμενή, να καθαριστεί και να ξαναγεμίσει, να ανανεωθεί το νερό των σωληνώσεων και τέλος να εξαχθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το χημείο του ΚΕΠΑΜΑΧ.
Σε κάθε περίπτωση πριν από οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση του νερού η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου έχει στα χέρια της τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που διενεργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής από δείγματα νερού στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης, που λαμβάνει το ίδιο το Κέντρο.
Σήμερα το πρωί, Πέμπτη 8 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος, βρέθηκε στην περιοχή μαζί με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και γεωλόγους για επιτόπια ενημέρωση με σκοπό την ασφαλή λύση του προβλήματος.
Ο κ. Ζωγράφος τόνισε: «Πρόκειται εκ πρώτης όψεως για γεωλογικό φαινόμενο και λαμβάνεται μέριμνα για άμεση γεωλογική μελέτη στην περιοχή με παράλληλη ενεργοποίηση της δεύτερης γεώτρησης έτσι ώστε να βρεθεί η πηγή του προβλήματος, που σε κάθε περίπτωση αποτελεί φυσικό φαινόμενο, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε και η μελέτη για την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού προϋπολογισμού 3.000.000 € και η οποία αναμένεται να υποβληθεί και να εγκριθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Ζητούμε και πάλι συγνώμη για την ταλαιπωρία, η οποία όμως οφείλεται σε μια πολύ συγκεκριμένη και σπάνια περίπτωση φυσικών φαινομένων που δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων με οποιαδήποτε επιμέλεια».