Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με 31 Θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στις 6.00 μ.μ.. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιοφωνο Πολυγύρου. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Εξέταση αιτήματος Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Πολυγύρου για υλοτόμηση των συστάδων της περιοχής Βάβδου (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
2. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
3. Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου- εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής (Εισηγ.: Χ.ΒΟΡΔΟΣ)
5. Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή προσφυγής κατά της με αριθ. Πρ.: 54802/Α.Πλ.57090/03.11.2014 απόφασης Δημοσιονομικής διόρθωσης της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
6. Έγκριση αιτήσεως για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό «Ψακούδια» Δ. Ορμύλιας της υπ’ αριθ. μελ. 241/2006 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
7. Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» και αγωγού μεταφοράς νερού έως την δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου» με αριθ. μελ. 54/2014 (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
8. Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ» και αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση του οικισμού Μεταμόρφωσης» με αριθ. μελ. 55/2014 (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
9. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών- αναγνώρισης αποζημίωσης του έργου: «Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο» της υπ’ αριθ. 01/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
10. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών- αναγνώρισης αποζημίωσης του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευές- αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ’ αριθ. 02/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
11. Εξέταση ενστάσεων για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης της Τ.Κ. Γαλαρινού (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
12. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στον Πολύγυρο (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
13. Σύμβαση ανάθεσης εργασίας: «Απομαγνητοφώνηση των CD που είναι καταγεγραμμένες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, καθώς και τη σύνταξη του απομαγνητοφωνημένου κειμένου, βιβλιοδέτηση και εκτύπωσή του» (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
14. Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης –άρδευσης, στη Δ.Ε. Ορμύλιας (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
15. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δημότη της Δ.Ε. Ορμύλιας (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
16. Ανάκληση της 253/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το ανταποδοτικό πρόγραμμα life reclaim (Εισηγ.: Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ)
17. Λήψη απόφασης για δέσμευση διοικητικών δομών και υπηρεσιών που θα είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των συστημάτων της πράξης «Οδηγός Πόλης» με κωδικό MIS 482384., πρόσκληση 59 Ε.Π Μακεδονία- Θράκη του άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του ΕΦΕΤ Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Εισηγ.: Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ)
18. Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας σύνταξης της Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» και αγωγού μεταφοράς νερού έως την δεξαμενή Τ.Κ. Βάβδου» με αριθ. μελ. 62/2014 (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
19. Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας σύνταξης της Τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «ΞΗΡΟΛΑΚΑΣ» Δ. Κ. Ορμύλιας και αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση του οικισμού Μεταμόρφωσης» με αριθ. μελ. 61/2014 (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
20. Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
21. Ανανεώσεις αδειών υπαίθριου εμπορίου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
22. Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών Λαϊκών αγορών (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
23. Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
24. Μειώσεις – Διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης στη Δ.Ε. Γαλάτιστας (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
25. Καθορισμός επιβολής προστίμων για την διατήρηση της καθαριότητας του Δήμου μας (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
26. Χορήγηση προκαταβολής που αφορά στην πράξη «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)» 1ο υποέργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού) (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
27. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων (Εισηγ.: ΙΦ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
28. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Εισηγ.: ΙΦ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
29. Διερεύνηση δυνατότητας εξώδικης επίλυσης διαφοράς Ι.Μ. Διονυσίου – Ορισμός Επιτροπής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
30. Αίτηση παραχώρησης χρήσης της γεώτρησης και του δικτύου ύδρευσης Γ’ οικισμού Αγίας Αναστασίας στο Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
31. Παραχώρηση 150 m2 κατά χρήση για διευκόλυνση εξόδου αυτοκινήτων στην τοποθεσία Βατοπεδίου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)