Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 στις 7.00 μ.μ.. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την προσχώρηση του Δήμου Πολυγύρου στο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ» (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
2. Απόδοση ποσοστού εισπραχθέντος ημερησίου τέλους Λαϊκών Αγορών (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου» (Αριθ. μελ.67/2014) (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
4. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη επιτροπής εκτίμησης ακινήτου (άρθρο 7 ΠΔ 270/81) (Εισηγ.: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
5. Μειώσεις- διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης, άρδευσης στη Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)

6. Εξέταση αίτησης για παροχή ύδρευσης- άρδευσης στη Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στη Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
8. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εισόδων Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 3/2012 (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
9. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 129/2011 (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
10. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Περιοχή Δημαρχείου οικισμού Ορμύλιας» με αριθ. μελ. 44/2014 (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
11. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας» με αριθ. μελ. 5/2011 (Εισηγ.: Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
12. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: « Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για το έργο: προσθήκη κατ’ επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου» και αρ. μελ. 121/2012 (Εισηγ.: Σ. ΖΟΥΝΗ)
13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Προγράμματος Μυοκτονίας, Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής έτους 2015 (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Βάβδου ιδιοκτησίας κ. Χρηστίδη, σχετικά με διέλευση αγωγού ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
15. Καθορισμός χώρου στέγασης Λυκειακών τάξεων Λυκείου Γαλάτιστας (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
16. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό δρόμου από δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο σε δημοτική οδό (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
18. Εξέταση αίτησης για αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων προϊόντων άδειας λαϊκής αγοράς (Εισηγ.: Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
19. Ψήφισμα – απόφαση Δ.Σ. για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
20. Αποδοχή ποσού 65689,35 € Β’ Κατανομής για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κατανομή αυτής (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
21. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» (Αριθ. μελ. 81/2012) (Εισηγ.: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
23. Λύση σύμβασης και έναρξη διαδικασιών για δημοπράτηση αγροτικών κτημάτων «ΓΚΟΥΜΑ ΧΩΡΑΦΙΑ», «ΚΟΥΝΙΑΡΙΚΟ», και «ΝΤΟΥΡΤΣΙΟΥ ΜΑΝΤΡΙ» στην Τ. Κ. Δουμπιών (Εισηγ.: Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ)
24. Διαγραφές βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης- άρδευσης παρελθόντων ετών της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχώρας (αριθμός Απόφασης: 04/2015) (Εισηγ.: Χ. ΦΥΛΑΧΤΟΣ)
25. Μειώσεις – διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οικονομικού έτους 2013 και παρελθόντων ετών Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων Τοπικής Κοινότητας Ριζών (αριθμός Απόφασης: 06/2015) (Εισηγ.: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
26. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου-Αποπεράτωση» (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
27. Εκμίσθωση χωραφιού στη θέση «ΑΝΩ ΚΥΒΕΛΗ» με απευθείας διαπραγμάτευση, λόγω άγονης δημοπρασίας για 2η φορά (άρθρο 192 παρ.1 εδαφ. Β ΔΚΚ) (Εισηγ.: Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ)
28. Επιχορήγηση συλλόγων Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Α. ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
29. Διαγραφή χρεών (Εισηγ.: Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
30. Αίτηση για διαγραφή οφειλών αποβιώσαντος ατόμου από τους συγγενείς του, καθώς έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)