Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 στις 18:00. Αναλυτικά θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

1. Εφαρμογή θέσπισης του ανταποδοτικού τέλους ύψους 3,00€ανά σημαινόμενο ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α’ 15/02/2012 (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
2. Ορισμός εκπροσώπων για τη Συγκρότηση επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αριθ.20 Γ.Κ.Λ. (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
3. Αποδοχή ποσού 66.130,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου έτους 2016(Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
4. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)

6. Ορισμός μέλους Δ.Σ. στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων Χαλκιδικής 2016-2018 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της πλημμύρας στο Ν. Χαλκιδικής στους δικαιούχους (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
8. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος που μισθώνει ο κ. Οικονόμου Παναγιώτης (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
9. Εξέταση θέματος και λήψη απόφασης για την καταγγελία ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου (Δημοτικό Αναψυκτήριο Δ.Κ. Ορμύλιας) εξ αναβολής (Εισηγ.: κ. Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
10. Απόδοση μισθωμάτων σε Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πολυγύρου από εκμίσθωση σχολικών χωραφιών (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
11. Εκμίσθωση του Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών Πολυγύρου για Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Εισηγ.: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
12. Λύση συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Σανών (Εισηγ.: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
13. Λήψη απόφασης για την είσπραξη, διαχείριση και διάθεση εσόδων μη ενοριακών ναών κοιμητηρίων (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
14. Επέκταση δικτύου άρδευσης και σύνδεση με αρδευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Σανών (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
15. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για χρεώσεις τελών ύδρευσης στην Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ.: Αλ. Λακρός)
16. Λήψη απόφασης για την ένταξη ή όχι στο πρόγραμμα Δακοκτονίας για το έτος 2016 (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
17. Αίτηση παραχώρησης οικοπέδου στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σανών (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
18. Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2016 (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
19. Επιχορήγηση συλλόγων (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
20. Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης για αγορά ακινήτου κληρονόμων Χρήστου Κοσμέτη (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την εμπορία ποσίμων υδάτων – καθορισμός τέλους επί των πωλήσεων (αρ. 23 παρ.1 του Ν. 4255/2014 (Εισηγ.: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
23. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης για αγορά ακινήτου στην Μεταμόρφωση (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
24. Παραχώρηση αίθουσας Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας στο Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ για Προγράμματα Άθλησης 2016 (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
25. Παραλαβή μελετών αδειών χρήσης νερού υφισταμένων υδρευτικών δικτύων δημοτικών ενοτήτων Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
26. Εξέταση προσφυγής ιδιώτη σε επιβληθέν πρόστιμο από το Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
27. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: : «Αποκατάσταση- Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. μελ. 153/12 (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
28. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: : «Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» αρ. μελ. 44/13 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
29. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: : «Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλάτανου αρ. μελ. 18-2013 (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
30. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: : «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Χατζή Λάκκα Καλυβών» αρ. μελ. 87/1995 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
31. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: : «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Κρήμνης» αρ. μελ. 187-2009 (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
32. Έγκριση αιτήσεως για 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» με αριθ. μελ. 45/2012 του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου (ΚΩΔ: ΟΠΣ 464696) (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
33. Λήψη απόφασης για μειώσεις διαγραφές τελών ύδρευσης, άρδευσης κ.λ.π. στην Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
34. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης σε αγροτική αποθήκη στην Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
35. Ψήφιση Πίστωσης 600,000 € για Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης» (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
36. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (άρθρο 21 Ν. 2190/1994) διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2016 ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
37. Επικαιροποίηση – Εναρμόνιση επιβολής του τέλους επί ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, και συναφών καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
38. Κατανομή ΣΑΤΑ (Εισηγ.: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
39. Έναρξη διαδικασιών για επανάληψη δημοπρασίας καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Δ.Ε Ζερβοχωρίων (Εισηγ.: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
40. Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση τμήματος παραδοσιακού ιστού οικισμού Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Γ. ΜΑΤΕΑΣ)