Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 με ώρα έναρξης 10:00 και λήξη 12:00

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) και με την υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. 1. Λήψη απόφασης για 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης οικ. Έτους 2019 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
3. Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων των Δ.Κ. Ορμύλιας και Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου και την επέκτασή τους με την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και την κατασκευή συνοδών αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό», με αριθ. μελέτης 19/2019 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4. Δυνατότητα υδροδότησης τουριστικής επιχείρησης (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
5. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αδειών κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Γαλάτιστας (Εισηγ. ΣΙΜΩΝΗΣ)
7. Λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση του αναψυκτηρίου Ψακουδίων – κατάπτωση εγγύησης υπερθεματιστή (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
8. Λήψη απόφασης περί εκδόσεως Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (Ν. 3463/2006, αρ. 178, παρ. 4) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
9. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας και Ριζών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 14/14) (Εισηγ.: ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ)
10. Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 5ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
11. Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 1ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. μελέτης: 56/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
12. Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 2ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο πάρκο ‘Αναψυκτήριο ́ οικισμού Ψακουδίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10″ Ιουλίου 2019» της υπ, αρ. μελέτης 49/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: αντικατάσταση αγωγών αμιάντου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου με αριθ μελ 124/10 (Εισηγ: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14. Παραχώρηση χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εντός της πλατείας στην Κοινότητα Ταξιάρχη (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
16. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ,υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
17. Οργάνωση 12ου Φεστιβάλ Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την πεζοδρόμηση τμήματος πλακόστρωτης οδού για τους θερινούς μήνες της κεντρικής πλατείας Ριζών (Εισηγ.: ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ)
19. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας Βραστάμων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
20. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητα Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
21. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητα Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
22. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητα Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)