Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 στις 19:00. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Στέγαση αρχείων Πολεοδομίας (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
2. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων «Γκούμα χωράφια», «Κουνιάρικο», «Ντούρτσιου Μαντρί» και «Καλόγερος» στην Τ.Κ. Δουμπιών (Εισηγ.: Αλ. Λακρός)
3. Ενστάσεις για τις χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης, Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ.: Αλ. Λακρός)
4. Εκμίσθωση δύο καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη θέση «Κάμπος» στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με Αρ. Μελ. 129/11 και τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: Μ. Σαράντη)

6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
7. Έγκριση τελικού σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μυοκτονίας, απολυμάνσεων και Απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής έτους 2015-Επαναληπτική (Εισηγ.: Στ. Ζούνη )

8. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθμό «0190032» της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ Α.Ε., και διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων» (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
9. Πρόσκληση για συμμετοχή στη σύσταση του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
10. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 41/2012 (Εισηγ.: Γ. Ματέας)
11. Έγκριση και ψήφιση απολογισμού χρήσης οικον. Έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Εισηγ.: Ιφ. Κυριάκου)
12. Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου κατά χρήση στο Σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Χαλκιδικής, προκειμένου να στεγαστεί ο Σύλλογος (Εισηγ.: Μ. Σαράντη)
13. Ανανεώσεις αδειών Υπαίθριου Εμπορίου (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
14. Εξέταση αίτησης δύο πολιτών στην Τ.Κ. Βραστάμων για υδροδότηση των αγροτεμαχίων τους (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
15. Μειώσεις διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης στη Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: Γ. Ματέας)
16. Εξέταση αίτησης για χρήση αιγιαλού στη Δ.Ε. Ορμύλιας (Εισηγ.: Γ. Ματέας )
17. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) οριστικής παραλαβής του έργου: «Κρασπέδωση – Πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας» με αριθ. μελ. 39/2010 (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
18. Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια” Δ. Ορμύλιας, της υπ’ αριθ. 241/2006 (Εισηγ.: Γ. Ματέας )
19. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών (ειδικών χρήσεων) 131,492 στρ. εντός του χώρου του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου (Εισηγ.: I. Πάνου)
20. Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αστικές αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρου» (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
21. Αίτηση Συνδέσμου Φιλολόγων Π.Ε. Χαλκιδικής για παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας στη Δ.Κ. Παλαιόχωρας (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
22. Απευθείας ανάθεση προμήθειας άρτου και γάλακτος στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, λόγω άγονου διαγωνισμού (Εισηγ.: Ιφ. Κυριάκου)
23. Επιχορηγήσεις Συλλόγων ( Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
24. Έγκριση συνεργασίας με Π.Κ.Μ. και Δήμους Χαλκιδικής για την υλοποίηση πράξης “Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
25. Διαβίβαση αίτησης για έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό “Ψακούδια” Δ. Ορμύλιας” της υπ’ αριθ. Μελ. 241/2006 της ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής (Εισηγ.: Γ. Ματέας )
26. Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα “ΘΕΜΑ” της Χαλκιδικής ( Εισηγ.: Ι. Σιμώνης)
27. Διαβίβαση αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου” της υπ’ αριθ. Μελ. 40/2012 της ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
28. Διαβίβαση αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου” της υπ’ αριθ. Μελ. 124/2010 της ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας )
29. Προμήθεια στεφανιών για την εκδήλωση στην Πλατάνα Δ.Ε. Ζερβοχωρίων (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
30. Παραχώρηση κατά χρήση σχολικών χώρων στον Πολιτιστικό Προοδευτικό Σύλλογο Ολύνθου ( Εισηγ.: Σ. Ζούνη)
31. Κατανομή ΣΑΤΑ (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
32. Οργάνωση Φεστιβάλ Πολυγύρου (Εισηγ.: Γ. Διαμαντουλάκης)
33. Σύσταση Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
34. Δημόσια διαβούλευση για τον Πεζόδρομο του Πολυγύρου (Εισηγ.: I. Αικατερινάρης)