Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 στις 7.00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Ανταλλαγή εκτάσεως στην Τ.Κ. Βάβδου (Εισηγ.: κ. Αλ. Λακρός)
2. Μίσθωση αγροτικών ακινήτων (Εισηγ.: κ. Ι. Σιμώνης)

3. Εξέταση αίτησης κατοίκου Ταξιάρχη για άδεια σύνδεσης της (εκτός σχεδίου) κατοικίας του με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
4. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
5. Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας Δ.Κ. και Τ.Κ. του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Δ. Κοντογιώργης)
6. Ψηφιακή υπογραφή στις υπηρεσίες του δήμου Πολυγύρου: α) Ορισμός κατόχων ηλεκτρονικού κλειδιού, β) Προμήθεια usb tokens και ανάθεση σε προμηθευτή (Εισηγ.: κ. (Εισηγ.: κ. Ι. Σιμώνης)
7. Οργάνωση εκδηλώσεων – Δεκέμβριος 2014 (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
8. Οργάνωση προγράμματος για νέους με τίτλο «Τέχνες και Πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης» (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
9. Επανεξέταση θέματος μετονομασίας οδού Δ.Κ. Πολυγύρου για την εκατονταετηρίδα από την απελευθέρωση της Χαλκιδικής (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
10. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
11. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για το έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση κατασκευών στην οδό Καραγκάνη» (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
13. Αποδοχή 10ης εντολής ΣΑΤΑ ποσού 29.675,00 € (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
14. Εισήγηση για την επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο «Βελτίωση της κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 18/2013 (Εισηγ.: κ. Δ. Κοντογιώργης)
15. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Κ. Γαλαρινού του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Αλ. Λακρός)
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας», Αναδόχου Κ/ξίας «Καλαμακίδης Γ. Μαριάς Μ.» (αριθ. Μελ. 5/2011) (Εισηγ.: κ. Γ. Ματέας)
17. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙ» και αγωγό μεταφοράς νερού στον οικισμό Καλυβών» και αρ. μελ. 53/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
18. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωφυσική Μελέτη για τη νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού Δ.Ε. Πολυγύρου περιοχής «ΜΑΡΙΑΝΑ» και αρ. μελ. 74/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
19. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης τεσσάρων μελετών που αφορούν τμήμα του Δημοτικού σχολείου και Τμήμα του Νηπιαγωγείου Ολύνθου (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί- Ορμύλια Δ. Πολυγύρου» με αριθ. Μελ. 76/2011 (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Αγροτική οδός Ταξιάρχη» με αριθ. Μελ. 78/2011 (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. Μελ. 124/2010 (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
23. Τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης στην κεντρική οδό Γαλάτιστας στην περιοχή του 12-θέσιου Δημοτικού Σχολείου (Εισηγ.: κ. Αλ. Λακρός)
24. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείων Δ.Κ. Ορμύλιας» (Εισηγ.: κ. Ι. Σιμώνης)
25. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σανών» (Εισηγ.: κ. Ι. Σιμώνης)
26. Έγκριση και παραλαβή : «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Σανών Δήμου Πολυγύρου (προμήθεια εξοπλισμού) με αριθ. Μελ. 85/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
27. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙ» και αγωγό μεταφοράς νερού στον οικισμό Καλυβών» και αρ. μελ. 60/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
28. Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Αλ. Λακρός)
29. Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
30. Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Γ. Ματέας)
31. Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής οδού Αγ. Προδρόμου Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)
32. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας κ. Δημάρχου (Εισηγ.: κ. Ι. Σιμώνης)