Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στις 18:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για τις με αρ. 77/2017 και 114/017 Δ/γές πληρωμής Χρήστου Παπακώστα και Αφοί Διαμαντόγλου Ο.Ε. και παραίτηση από αυτά (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Λήψη απόφασης για την 11η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3) Προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις Γαβρά (Αντίκρουση μισθωτικής αγωγής – Σύνταξη κατάθεση αντίθετης αγωγής – παραστάσεις (2) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4) Προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρου Χρ. Στεφάνου για παράσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπόθεση συζήτηση της από 9-3-2015 και με αριθ. κατάθεσης 467/2015 έφεσης του Δήμου Πολυγύρου κατά της υπ’ αριθ. 54802 Α.Πλ. 5790/3.11.2014 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.( Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5) Επικαιροποίηση ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμου Πολυγύρου και Νομικών Προσώπων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
6) Οργάνωση εκδήλωσης για τα Χριστούγεννα (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) Οργάνωση της εκδήλωσης «ΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

8) Οργάνωση πανελλήνιων πρωταθλημάτων άρσης βαρών στον Πολύγυρο (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
9) Επιχορηγήσεις Συλλόγων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
10) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου 1:
«Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» (ΕΙΣΗΓ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
11) Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου οικ. έτους 2018 (Εισηγ.: ΦΥΛΑΧΤΟΣ)
12) Αποδοχή παραίτησης μελών Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου και αντικατάστασή τους (Εισηγ.: ΦΥΛΑΧΤΟΣ)
13) Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οικ. έτους 2018 (Εισηγ.: ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
14) Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκής του Ζαπουνίδη Παναγιώτη (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
15) Αποδοχή ποσού 66.570,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου έτους 2017 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
16) Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους (αίτηση κ. Νικόλαου Μαύρου) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
17) Σύνταξη μελέτης και χορήγηση άδειας από την Δασική Υπηρεσία για την βελτίωση δασικής οδού από Βάβδο προς Αγ. Αθανάσιο (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
18) Έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης για το Γερακινιώτικο Στέκι (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
19) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
21) Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη ΔΚ Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22) Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη ΔΚ Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
23) Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού Δημοτικής Επιχείρησης Πολυγύρου (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
24) Επαναπροσδιορισμός λογαριασμού ύδρευσης του κ. Μπάκη Αθανάσιου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
25) Παραχώρηση χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
26) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)΄
27) Λήψη απόφασης για κάλυψη εξόδων του Εθίμου της Καμήλας της Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
28) Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης πάρκινγκ στο Ταξιάρχη (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
29) Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης για αναπηρικό όχημα μπροστά στην είσοδο του ΚΕΠ Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
30) Έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Πολυγύρου οικ. έτους 2018 (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
31) Λήψη απόφασης για την εκτός έδρας μετακίνηση Δημάρχου και έγκριση δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιδημάρχου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)