Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

koin-polygyrou

ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Πολυγύρου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, καλεί τους κατοίκους και τους φορείς του Πολυγύρου σε συνέλευση, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα, για τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος ιδίως ως προς: α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα, δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της κοινότητας, ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά στην κοινότητα (άρθρο 85 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 4555 /2019).
Η Συνέλευση Κατοίκων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, στις 11:00, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, στον Πεζόδρομο Πολυγύρου.