Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

sintirisi-komvon

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού κόμβων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το Πάσχα, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτούνται παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση καλωδίων, αποκατάσταση βραχυκυκλωμάτων κλπ. θα συνεχιστούν και μετά τις Άγιες Μέρες.