Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

monopatia dasos

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων συστήνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Χαλκιδικής σύμφωνα με την 151344/165/30-01-2017 Απόφαση του Αν. Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 206/2017, Τευχ. Β΄).
Αντικείμενο της εν λόγω επιτροπής είναι η:
• Εξέταση αναγκών Συντήρησης μονοπατιών
• Εξέταση προτάσεων για ένταξη νέων μονοπατιών στο δίκτυτο
• Γνωμοδότηση επί των υποβληθέντων μελετών διάνοιξης ή συντήρησης μονοπατιών κλπ
Στην επιτροπή αυτή καλούνται να συμμετάσχουν πολίτες και εθελοντικοί σύλλογοι του Δήμου Πολυγύρου σχετικοί με την πεζοπορία και ορειβασία, που ενδιαφέρονται. Η επιτροπή που θα συσταθεί, θα έχει άμεση συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της δασικής αναψυχής και του ορεινού τουρισμού, στην προβολή των δασών της περιοχής μας όπως, επίσης, και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καλύτερη προστασία του δασικού περιβάλλοντος.