Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kamila manio

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΜΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

Κάθε χρόνο στις 5, 6 και 7 Ιανουαρίου αναβιώνει το έθιμο της «Καμήλας» και του «Γάμου της Μανιώς». Το έθιμο έχει τις ρίζες του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και βασίζεται στο γεγονός της αρπαγής της πεντάμορφης Μανιώς από τον Αγά του χωριού με σκοπό να την κλείσει στο χαρέμι του.