Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kdvm

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Παρακαλούνται όσοι παρακολούθησαν προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πολυγύρου να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησής τους από το Δημαρχείο Πολυγύρου, κα. Βασιλική Τριανταφύλλου, τηλ. 2371350701.