Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dia vioy mathisi

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΔΒΜ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πολυγύρου ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους των τμημάτων:
Ιταλικά για τον τουρισμό, Πολύγυρος, 21/11/2014-22/12/2014 (25 ωρών, τμήματα α’ και β’)
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο, Πολύγυρος, 25/11/2014-29/01/2015 (50 ωρών)
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, Πολύγυρος, 21/11/2014-22/12/2014 (25 ωρών, α’ τμήμα)
ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παρακολούθησης κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από το Δημαρχείο Πολυγύρου, κα. Βασιλική Τριανταφύλλου, τηλ. 2371350701.
Επισημαίνεται ότι για τα υπόλοιπα τμήματα θα βγει νέα ανακοίνωση.