Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

viologikos

ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΩΝ

Η εκτέλεση ενός ακόμα σημαντικού έργου που διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο Δήμο Πολυγύρου ξεκινά τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» προϋπολογισμού 9.873.949,09 ευρώ, η σύμβαση για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε σήμερα το μεσημέρι από τον Δήμαρχο, Αστέριο Ζωγράφο, και την ανάδοχο εταιρεία.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι υποέργο της πράξης «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με προϋπολογισμό 26.900.994,08 ευρώ, που είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στον άξονα προτεραιότητας «02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων του Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».
Στο πλαίσιο του μεγάλου αυτού έργου σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων του Πολυγύρου, μήκους 26,9 χιλιομέτρων, και των Καλυβών μήκους 14,4 χιλιομέτρων.
Η κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών θα είναι δυναμικότητας 17.000 ικ., προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής και προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 24 μήνες.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος τόνισε:
«Με την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου ο Πολύγυρος θα αποκτήσει ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο. Με τις σημαντικές αυτές υποδομές, δίνεται οριστική λύση στη διάθεση των λυμάτων των οικισμών του Πολυγύρου και των Καλυβών, αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά μια μεγάλη περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αφού επιτυγχάνεται η προστασία των υπόγειων αλλά και επιφανειακών υδάτων, και βελτιώνεται αισθητά η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η δημοτική μας αρχή συνεχίζει την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος με αντίστοιχες δράσεις και έργα και σε άλλους οικισμούς, όπως αυτόν της Γερακινής, για τον οποίο βρισκόμαστε στο στάδιο επικαιροποίησης της σχετικής μελέτης, προκειμένου να ενταχθεί σε ανάλογο χρηματοδοτικό πρόγραμμα».