Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kleisto pol 2

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με προϋπολογισμό 495.709,56 ευρώ.

Στο πλαίσιο της μεγάλης αυτής παρέμβασης θα εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης της θεμελίωσης και επισκευής της μεταλλικής στέγης.

Μεταξύ άλλων θα γίνουν χρωματισμοί των εσωτερικών χώρων του Κλειστού Γυμναστηρίου και ελαιοχρωματισμοί των ξύλινων και των σιδηρών επιφανειών. Επίσης θα αντικατασταθούν θύρες, που έχουν καταστραφεί. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, στις οποίες θα γίνουν επεμβάσεις, σχετίζονται με τη θέρμανση και τον εξαερισμό και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Τα παραπάνω υπάρχοντα συστήματα θα αντικατασταθούν με καινούργια, σύγχρονα, υψηλότερης ενεργειακής κλάσης. Επίσης θα τοποθετηθεί αυτοματισμός στη διαχείριση του συστήματος. Τέλος θα γίνει αντικατάσταση του κυρίως ηλεκτρικού πεδίου που περιλαμβάνει και τον ηλεκτρικό πίνακα Θέρμανσης – Εξαερισμού και συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007 – 2013» Άξονας 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» Μέτρο 41: «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης».