Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

psifkotsianos3

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης του Αρχείου Στέφανου Κότσιανου. Το έργο, που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υλοποιείται από το Δήμο Πολυγύρου με την ευθύνη του Συλλόγου Φίλων Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου.

Από τη φύση του, το έργο αυτό, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ιστορικό και πολιτιστικό αρχείο της Χαλκιδικής και όχι μόνο (σύνολο ή μεγάλο μέρος όλων των παλαιότερων εφημερίδων της Χαλκιδικής, όλων των βιβλίων του Στ. Κότσιανου αλλά και βιβλίων άλλων συγγραφέων της Χαλκιδικής, εγγράφων, επιστολών, κωδίκων κλπ).
Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμος Πολυγύρου και ο Σύλλογος Φίλων Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου καλεί κάθε κάτοικο της Χαλκιδικής ή και πέραν αυτής, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που τυχόν διαθέτει υλικό χρήσιμο και κατάλληλο να ενταχθεί και να συμπληρώσει το ψηφιοποιούμενο Αρχείο, να το προσκομίσει στο Δημαρχείο

(ισόγειο, γραφείο 15, κ. Γ. Διαμαντουλάκη τηλ.: 2371021420) όπου θα ψηφιοποιηθεί και θα επιστραφεί αμέσως –εκτός αν ο κάτοχος θέλει να το παραχωρήσει και να ενταχθεί στο καταγραμμένο Αρχείο Κότσιανου. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Ιδρ. Κότσιανου κ. Γ. Ζωγραφάκη (τηλ.: 6972 315632) ή με τον Γ. Γραμματέα κ. Γ. Κανατά (τηλ.: 6945 822836).
Τα φύλλα παλαιών εφημερίδων της Χαλκιδικής τα οποία λείπουν είναι:
1.Εφ. «Χαλκιδική»: 1,2,4,6,10,12,13,19,28,31,32,33,34,35,36,37,39,41,48,50,51, 54,57, 60,61,62
2. Εφ. «Παγχαλκιδική»: 1, 2, 3, 4 , 5, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 65, 68
3. Εφ. «Πρωτοπόρος»: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 65
4. Εφ. «Το Μέλλον της Χαλκιδικής»: 1, 3,12, 34, 36, 39, 44, 45
5. Εφ. «Νέα της Χαλκιδικής»: 4, 32, 65 και πέραν του 73

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη σύμπραξη του κ. Χρ. Γεροχρίστου, εξασφαλίστηκε και ψηφιοποιείται το σύνολο της ιστορικής εφημερίδας «Φωνή της Χαλκιδικής» (σύνολο εκδοθέντων φύλλων 1483, από τα οποία στο Αρχείο Κότσιανου υπήρχαν τα 1229).
Σημειώνεται ότι η ψηφιοποίηση του πολύτιμου Αρχείου Κότσιανου θα το εξασφαλίσει πλήρως και θα το καταστήσει προσβάσιμο σε οποιονδήποτε και από οπουδήποτε.