Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύορυ την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πολυγύρου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018(Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Αποδοχή όρων δανείου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), πληρωτέο από ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών για την βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου (Γαλάτιστας – Παλαιοκάστρου – Ορμύλιας – Μεταμόρφωσης) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3) Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (αρ. πρω. 50453/21-9-2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα και Βιολογικός Σταθμός Ολύνθου» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4) Αποδοχή ποσού 199.990,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» για την αναβάθμιση παιδικών χαρών – τροποποίηση προϋπολογισμού και διενέργεια διαγωνισμού με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5) Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 280.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6) Αποδοχή ποσού 1.287.646,56 € από το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων – τροποποίηση προϋπολογισμού (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7) Μελέτη επικαιροποίησης καταγραφής αποτύπωσης ηλεκτροφωτισμού Δήμου – Μελέτη Βιωσιμότητας 20.000,00 € + Φ.Π.Α. – Τροποποίηση προϋπολογισμού (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
8) Κατανομή ΣΑΤΑ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9) Αμοιβές δικηγόρων (εξωτερικών συνεργατών) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
10) Παραίτηση ή μη από τα ένδικα μέσα διαφόρων Δ/γών πληρωμής και αποφάσεων για την πληρωμή τους από την κατηγορία των ληξιπρόθεσμων (Εισηγ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11) Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή δεξαμενής στη θέση «Παναγία» Γεροπλατάνου (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
12) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π7 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας:16 «Τεχνική συνδρομή ταμείου συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ενίσχυση υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους» (Ψηφιοποίηση δικτύων ύδρευσης – τηλεμετρία (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
13) Έγκριση της προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Πολυγύρου (ποσό 193.520 €) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
14) Δημιουργία πλατείας στην περιοχή Ασκληπιού και ονοματοδοσία αυτής ως πλατεία Νικολάου Συριάννη (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
15) Έγκριση προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού Τ.Κ. Βάβδου» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16) Έγκριση δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Υποδομές διασφάλισης ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου (γεωτρήσεις – δεξαμενές) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης για το έργο ”Κατασκευή δύο δεξαμενών στις Τ.Κ. Γεροπλατάνου και Τ.Κ. Κρήμνης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων Δήμου Πολυγύρου» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
18) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Καταγραφή γεωτρήσεων & υποβολή στο ΕΜΣΥ 17 αρδευτικών δικτύων στις Δ.Ε. Πολυγύρου – Δ.Ε. Ανθεμούντα – Δ.Ε. Ζερβοχωρίων – Δ.Ε. Ορμύλιας» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
19) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 118/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21) Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 11B/2017) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22) Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (αρ. πρω. 50457/21-9-2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα και Βιολογικός Σταθμός Ολύνθου» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
23) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
24) Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Κ. Πολυγύρου» (αρ. μελ. 57/16) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25) Οριοθέτηση ρέματος στη θέση «Μπάτση» στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
26) Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ν. ΔΑΪΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΡΔΟΣ.)
27) Εξέταση ένστασης των Σταυριανίδη Γεωργίου & Σταυριανίδη Κυριακή του Αναστασίου για υπερβολικά πρόστιμα (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
28) Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
29) Εξέταση αιτήματος χρηματοδότησης καθαρίστριας ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
30) Αποδοχή ποσού 73.958,89 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Γ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
31) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτων με δημοπρασία (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
32) Εξέταση ένστασης δημότη για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ. ΣΙΜΩΝΗΣ)
33) Εξέταση αιτημάτων για την επέκταση δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Δουμπιών για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
34) Έγκριση χωροθέτησης μνημείου του Συλλόγου Κρητών Χαλκιδικής ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
35) Παραχωρήσεις χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
36) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
37) Επιβολή προστίμου για την εκροή λυμάτων από επιχείρηση στην Τ.Κ. Γαλαρινού (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
38) Οργάνωση εκδήλωσης για τις 3 Νοεμβρίου 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
39) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ). Ζερβοχωρίων Δήμου Πολυγύρου» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
18) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Καταγραφή γεωτρήσεων & υποβολή στο ΕΜΣΥ 17 αρδευτικών δικτύων στις Δ.Ε. Πολυγύρου – Δ.Ε. Ανθεμούντα – Δ.Ε. Ζερβοχωρίων – Δ.Ε. Ορμύλιας» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
19) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 118/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21) Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 11B/2017) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22) Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (αρ. πρω. 50457/21-9-2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα και Βιολογικός Σταθμός Ολύνθου» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
23) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
24) Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Κ. Πολυγύρου» (αρ. μελ. 57/16) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25) Οριοθέτηση ρέματος στη θέση «Μπάτση» στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
26) Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ν. ΔΑΪΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΡΔΟΣ.)
27) Εξέταση ένστασης των Σταυριανίδη Γεωργίου & Σταυριανίδη Κυριακή του Αναστασίου για υπερβολικά πρόστιμα (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
28) Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
29) Εξέταση αιτήματος χρηματοδότησης καθαρίστριας ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
30) Αποδοχή ποσού 73.958,89 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Γ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
31) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτων με δημοπρασία (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
32) Εξέταση ένστασης δημότη για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ. ΣΙΜΩΝΗΣ)
33) Εξέταση αιτημάτων για την επέκταση δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Δουμπιών για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
34) Έγκριση χωροθέτησης μνημείου του Συλλόγου Κρητών Χαλκιδικής ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
35) Παραχωρήσεις χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
36) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
37) Επιβολή προστίμου για την εκροή λυμάτων από επιχείρηση στην Τ.Κ. Γαλαρινού (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
38) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)