Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

paidiki-xara

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τον Δήμο Πολυγύρου ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) με συνολικό προϋπολογισμό 258.592,08 €. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 03/11/2017.
Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση δεκαπέντε (15) παιδικών χαρών του Δήμου Πολυγύρου με στόχο τη βελτίωση των χώρων αυτών.
Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Ο κάθε χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για όλες τις ηλικιακές ομάδες, υλικό απορρόφησης κρούσεων, καθιστικά σε καίριες θέσεις για την ορθή επίβλεψη των παιδιών αλλά και την ανάπαυση των επισκεπτών, κάδους απορριμμάτων κλπ.
Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει μία πληθώρα δραστηριοτήτων στους επισκέπτες, καθώς επίσης και να συμβάλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών.
Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εξής παιδικές χαρές:
ΔΕ Πολυγύρου
1.Παιδική χαρά στο Πάρκο Ηρώων
2.Παιδική χαρά στην Όλυνθο
3.Παιδική χαρά στο Ταξιάρχη
4.Παιδική χαρά στα Βράσταμα
5.Παιδική χαρά στον Άγιο Πρόδρομο
6.Παιδική χαρά στη Γερακινή
7.Παιδική χαρά στο Παλαιόκαστρο

ΔΕ Ανθεμούντα
1.Παιδική χαρά στα Δουμπιά
2.Παιδική χαρά στη Βάβδο
3.Παιδική χαρά στο Γαλαρινό
ΔΕ Ζερβοχωρίων
1.Παιδική χαρά στη Μαραθούσα
2.Παιδική χαρά στη Κρήμνη
3.Παιδική χαρά στο Γεροπλάτανο
ΔΕ Ορμύλιας
1.Παιδική χαρά στο Βατοπέδι
2.Παιδική χαρά στα Ψακούδια

Οι παραπάνω χώροι και οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.