Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

gkise

ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση των λογιστικών τακτοποιήσεων και των μεταφορών των χρηματικών καταλόγων του Δήμου Πολυγύρου το Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου θα λειτουργήσει για το κοινό τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015.
Τονίζεται ότι όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να προσέλθουν για πληρωμή της δόσης έως τις 31 Ιανουαρίου 2015.